Alle boliger med fyringsanlegg vil få besøk av feier. Huseier og feier går gjennom hele fyringsanlegget og ser på brannsikkerheten. Med fyringsanlegg menes skorstein i hele sin lengde, ildsted, røykrør, sotluke og feieluke. 

Huseier må kunne fremlegge dokumentasjon som viser at ildsted er montert i henhold til monteringsanvisning (produktbeskrivelse).

I tillegg vil det gis informasjon om røykvarslere, slokkeutstyr og rømningsforhold. Les mer om krav til dette her.

Ved feil og mangler vil feieren be om en tilbakemelding fra huseier. 

Målet med tilsynet er å redusere faren for brann.
 

Huseiers ansvar
Huseier står ansvarlig for brann- og personsikkerheten i en bolig.   

 

Oppstillingsvilkår ildsted - hentet ut fra Byggforskserien 752.135

Tilsyn med fyringsanlegg

 

Krav til rømningsvindu

Tilsyn med fyringsanlegg

 « Tilbake