MOVAR har tre avløpsrenseanlegg i Mosseregionen.

Disse er Fuglevik Renseanlegg i Rygge kommune, Kambo Renseanlegg i Moss kommune og Hestevold Renseanlegg i Råde kommune.

Anleggene mottar og behandler avløpsvannet fra Moss, Vestby, Rygge, Råde og Våler Kommune.

Avløpsvannet blir transportert i kommunenes ledningsnett fram mot MOVARs anlegg.