De fleste har vist forståelse for hvorfor vi stengte gjenvinningsstasjonene i Moss og Vestby mandag 16. mars. De to viktigste årsakene var at ikke hentingen av avfallet ditt hjemme skulle stanse opp, og at vi ville redusere smitterisikoen. Her forklarer vi hvilke vurderinger som ble tatt før vi besluttet å stenge portene.

Gjenvinningsstasjonen på Solgård Avfallsplass ble som vanlig åpnet lørdag 14. mars. Dagen før innførte vi en rekke tiltak. Disse hadde til hensikt å redusere smitterisikoen for de som oppholdt seg hos oss. 

Erfaringene fra lørdag 14. mars og utviklingen gjennom helgen, førte til slutt frem til beslutningen om stenging på ubestemt tid.

Les også: Planlegger gradvis gjenåpning av et begrenset tilbud etter påske

 

Utsatte besøkende og medarbeidere for smittefare

  • Lørdag 14. mars opplevde vi en større pågang av innbyggere enn vanlig.
  • Flere besøkende fortalte selv at de benyttet anledningen til å få levert avfallet sitt, selv om de egentlig var i karantene og/eller hadde symptomer på luftveisinfeksjoner / koronasmitte.
  • Denne smittefaren ønsket vi ikke å utsette medarbeidere eller andre besøkende for.


Måtte planlegge for ekstraordinært høyt sykefravær

Situasjonen i Norge var svært uoversiktlig på dette tidspunktet. Skoler og barnehager ble stengt fredag 13. mars. Restriksjonene fra sentrale myndigheter ble stadig flere og mer inngripende. Smittespredningen økte i omfang fortløpende.

Vi måtte derfor planlegge for en situasjon der også vår bemanning ville bli kraftig svekket på grunn av karantenebestemmelser, sykdom og foreldre som måtte være hjemme med barn.


Henting av avfall hjemme er viktigst
Dersom vi kommer i en situasjon der vi ikke har tilstrekkelig bemanning for å hente avfallet ditt hjemme, og/eller bemanne gjenvinningsstasjonen, må vi gjøre tøffe prioriteringer.

  • Henting av avfall hjemme er en prioritert oppgave fordi det er samfunnskritisk.
  • Stopper tømmingen av avfallet ditt hjemme opp, fører det til overfylte beholdere.
  • Overfylte beholdere skaper raskt problemer med mus/rotter/andre skadedyr, luktproblemer, økt smittefare og økt brannrisiko.

Avfallet du leverer til gjenvinningsstasjonen fører ikke til de samme problemene. Det oppbevares allerede et sted, og fører sjelden til store konsekvenser om det må lagres på samme sted litt lenger.


Valgte å stenge gjenvinningsstasjonene

Stengingen av gjenvinningsstasjonene bidro i sum til flere ting:

  • Redusert risiko for stopp i innhentingen av avfallet hjemme hos innbyggerne
  • Redusert risiko for opphopning av avfall i omlastningsstasjonen på Solgård Avfallsplass. Hit transporteres nemlig alt restavfallet som hentes hos deg og til sammen 80.000 innbyggere, lastes om, komprimeres og transporteres videre til forbrenning.
  • Bedre tilgang på reservepersonell for å opprettholde kritiske tjenester.
  • Frigjort tid til å klargjøre utstyr som beholdere og containere, som er en nødløsning dersom innhentingen hjemme hos innbyggerne skulle stoppe opp.

Samlet sett førte alle disse vurderingene til at vi valgte å stenge gjenvinningsstasjonene fra mandag 16. mars 2020 på ubestemt tid.

Les også: Planlegger gradvis gjenåpning av et begrenset tilbud etter påske

Sist oppdatert 26. mars 2020, kl 09:51

Opprettet 25. mars 2020, kl 12:35« Tilbake