Også vi i MOVAR ser frem til at samfunnet vårt kommer tilbake i en normalsituasjon med blant annet åpne gjenvinningsstasjoner. Nå planlegger vi hvordan vi kan åpne et begrenset tilbud på en trygg og god måte etter påske.

Portene ble stengt mandag 16. mars. Når vi åpner igjen, forventer vi ekstra stor pågang. Derfor legger vi i disse dager planer for å ivareta noen av utfordringene vi vil møte:

  • To meters avstand mellom alle som oppholder seg på gjenvinningsstasjoner, for å redusere smittefaren for besøkende/medarbeidere.
  • Minst mulig forsinkelser for renovasjonsbilene som henter avfallet ditt hjemme, på grunn av biltrafikk/kø inn mot gjenvinningsstasjonen. Vi etablerer derfor i disse dager en egen vei for renovasjonsbilene. 
  • Kriterier som regulerer og fordeler pågangen av trafikk, for å unngå køer som også kan gi trafikale problemer på Riksvei 19 og/eller E6. 

 

Tips: Vil du ha mer informasjon om denne saken? Følg oss på Facebook!


Åpner for et begrenset tilbud etter påske

For å løse disse utfordringene, må vi åpne Solgård Avfallsplass gradvis og med et begrenset tilbud.

Gjenvinningsstasjonen vil bli åpnet i løpet av uken etter påsken. Helt konkret hvilken dato det blir, er ikke klart ennå. Neste uke kunngjør vi konkret informasjon om datoen for gjenåpning, kriterier for hvilke kjøretøy som får adgang på hvilke dager, åpningstider og andre forutsetninger.

 

Ikke møt opp uten å vite om du får adgang

Informasjonen vil bli gitt her på movar.no, i lokale medier og på vår Facebookside. Det er viktig at du setter deg inn i denne informasjonen før du kjører til Solgård, ellers kan du bli avvist og bli nektet adgang.

Selv om vi nå planlegger for en gradvis gjenåpning, tar vi forbehold om at endringer kan skje på kort varsel. Vi lever i en uforutsigbar tid, der utviklingen i koronaepidemien legger mange av premissene.


Vestby gjenvinningsstasjon fortsatt stengt

Per nå er det ingen planer om gjenåpning av Vestby gjenvinningsstasjon. Årsakene til det er flere:

  • Materiell som vanligvis brukes her, står nå i beredskap. Det vil si at om situasjonen utvikler seg og innhentingen av avfall hos innbyggerne stopper opp, så kan containere og annet utstyr brukes for å opprettholde en minimumsløsning for at innbyggerne kan få levert avfallet sitt.
  • Videre har vi mindre mannskapp enn i en normalsituasjon, fordi vi har isolert grupper av ansatte fra hverandre, for å redusere smitterisikoen internt. Det sikrer nødvendig kapasitet og kompetanse (for eksempel maskinførere) ved smittespredning blant medarbeiderne våre.

Myndighetene orienterte 24. mars om at vi må forvente at smittespredningen i Norge vil eskalere videre. Prioriteringen vi gjør her, sikrer at vi fortsatt har medarbeidere og nødvendig utstyr i beredskap om det blir nødvendig.

Sist oppdatert 25. mars 2020, kl 16:20

Opprettet 25. mars 2020, kl 13:01« Tilbake