I beredskapsavdelingen ved stasjon M-1 (Moss) har vi fire vaktlag. Hvert lag består av en brannmester som er utrykningsleder og en underbrannmester som er røykdykkerleder, pluss to til tre brannkonstabler. Beredskapsløsningen er døgnkasernering. Overbefalsvakten er fordelt på seks personer i samarbeid med Follo Brannvesen IKS. På hovedbrannstasjonen er også brannvesenets ledelse, beredskapsavdelingens dagtidsansatte og forebyggende avdeling plassert.

Sist oppdatert 3. januar 2017, kl 09:17

Opprettet 24. mars 2014, kl 22:38« Tilbake