På stasjon M-3 (Vestby) er det døgnkasernerte mannskaper som består av et vaktlag på tre brannkonstabler, som også er en del av vaktlaget i Moss.  « Tilbake