Mosseregionens nye hovedvannledning er hele 9,15 kilometer lang. Underveis krysser den elver, bekker, veier, broer, togbane og høyspentledninger. Når jobben er gjort, ligger ledningsnettet skjult under bakken. 

Under finner du et oversiktskart. For en mer detaljert visning, kan du se på dette kartet

Den nye hovedledningen kobles til eksisterende nett ved Frydenlund/Årvoll i tidligere Rygge kommune. Ledningen følger Storebaugveien, før den krysser rasteplassen ved Storebaug øst og legges ved eller under turvei over Årvolltangen. Hovedvannledningen krysser Mosseelva, der dagens brokonstruksjon erstattes av en ny.

Deretter går traseen langs turveien frem til Fv 120, og krysser under bro før den fortsetter nordøst for Noretjern. Her legges ledningen langs veisystemet frem til ridesenteret ved Noreødegården. Ledningen etableres videre gjennom skogsterreng frem til Muskedalsbakken, før den svinger inn mot og krysser under E6 ved Nøkkeland.

Hovedvannledningen krysser Kambobekken og Kambo gård, videre under jernbanen og Osloveien. Deretter fortsetter den langs vestsiden av Osloveien og frem til Rykkinn på kommunegrensen til Vestby. 

trasevalg hovedvannledning

Sist oppdatert 20. desember 2020, kl 23:19

Opprettet 23. oktober 2020, kl 16:02« Tilbake