Antall innbyggere i Moss, Vestby og Våler er i kraftig vekst. De neste årene skal vi bygge et ledningsnett som sikrer behovet for tilstrekkelig drikkevann til innbyggerne i flere generasjoner fremover.