Reguleringsplaner
Reguleringsplanene for den nye hovedvannledningen har vært ute på offentlige høringer. Den 02.05.2019 ble planen godkjent av bystyret i Moss

Reguleringsplan Moss kommune 
Reguleringsplan Rygge kommune

Rammetillatelse
Igangsettingstillatelse gitt av 
Moss kommune gitt 23. november 2020

Miljøoppfølgingsplan
Prosjektet har en egen miljøoppfølgingsplan

 

Sist oppdatert 21. desember 2020, kl 11:49

Opprettet 22. oktober 2020, kl 09:24« Tilbake