Nå starter byggingen av den nye hovedvannledningen for Mosseregionen. Arbeidene skal i første fase foregå mellom Storebaug og Vålerveien. Fra 4. januar til senhøsten 2021 blir dette turområdet svært lite tilgjengelig og i perioder også helt stengt. 

- Vi beklager at dette populære området blir utilgjengelig mens arbeidene pågår. Vi har forståelse for de som opplever dette som en stor ulempe. Men det er nødvendig for at vi kan levere nok drikkevann i fremtiden, forteller sektorsjef Kaj-Werner Grimen i MOVAR. 

Han presiserer at det populære turområdeet på Årvolltangen vil være tilgjengelig i hele byggeperioden, men med adkomst via Storebaug eller fra Frydenlund. 

- Alle forventer og trenger nok, rent vann i springen. Dette prosjektet gir oss ett år med ulemper, men 100 år med en riktig dimensjonert drikkevannsløsning for Mosseregionen. Det er levetiden på vannledningen. Og vi skal etterlate oss turstiene i bedre stand for fremtiden enn de er i dag, lover Grimen. 

Les mer og følg prosjektet på movar.no/vannledning

Vil åpne turområdet så raskt som mulig
Råde Graveservice skal stå for anleggsarbeidene og MOVAR er byggherre. Begge har som mål å redusere ulempene og varigheten av arbeidene så mye som mulig. Derfor settes det inn tre arbeidslag fra starten av. På den måten kan arbeidene i denne delen av traseen bli ferdigstilt så raskt som mulig.

Komplisert og tidkrevende arbeid
Kaj-Werner Grimen mener det er lett å tenke seg at jobben bare går ut på å grave en grøft, legge ned en ledning og dekke til på toppen igjen. Men så enkelt er det dessverre ikke.  

- Vi skal inn i et terreng med varierende høyder og grunnforhold. Derfor starter vi først med sprengningsarbeid der det er nødvendig. For at utstyr og masser kan transporteres inn og ut med tunge maskiner, må vi også bygge en midlertidig anleggsvei, forteller Grimen.

Når anleggsveien er på plass, starter Råde Graveservice med å grave selve grøften.


Skal tilbakestille områdene
- Graving av grøften er i seg selv et tidkrevende arbeid. Grøften må være cirka 4 meter bred i toppen, av hensyn til sikkerheten for anleggsførerne. Så leveres vannledningen i lengder på 20 meter og sveises sammen. Etter det dekker vi til med masser, tilbakestiller turstien og sår til områdene rundt, forteller han videre.

Artikkelen fortsetter under bildet.

kart storebaug valerveien

Slik foregår arbeidet
Kartet viser traseen mellom Storebaug og Vålerveien, der arbeidene skal pågå fra januar og til senhøsten 2021. Områdene markert med tallene 1, 2 og 3 indikerer hvor hvert av de tre arbeidslagene vil starte og retningen de vil jobbe mot.

Fase A: Sprengningsarbeid
Først skal det foregå rydde- og sprengningsarbeid. Steinmassene transporteres ut og brukes til massefortrengning og grunnstabilisering ved Noretjernet (område 4). I dette området er det dårlige grunnforhold der vannledningen skal legges senere.

Fase B: Etablering av anleggsveier
Nå starter byggingen av en anleggsvei mellom Storebaug og Vålerveien. Anleggsveien er nødvendig for å få utført arbeidene i neste fase på en sikker og effektiv måte. Her gjenbruker vi overskuddsmasser fra fase A. Broen over Mosseelva blir også fjernet og erstattet av en ny bro, der den nye hovedvannledningen bygges inn i neste fase.

Fase C: Graving og legging av hovedvannledningen
Først nå er det klart for å grave grøften til vannledningen. Denne vil ligge dypt av sikkerhetshensyn. Grøften må ha en bredde på 4 meter på bakkenivå, mens den blir smalere jo dypere vi kommer. Dette må til for å ivareta sikkerheten for anleggsførerne og de tunge maskinene. Vannledningen leveres i lengder på 20 meter, som sveises sammen og pakkes med skånsomme steinmasser. Til slutt flytter vi massene som er gravd opp tilbake i grøfta.

Fase D: Tilbakestilling
Vannledningen ligger nå trygt plassert der den skal. Da gjenstår å etablere turstien på toppen, slik det var før anleggsarbeidene startet. Områdene rundt sås til, og med tiden skal busker og trær få vokse opp igjen.

Les mer og følg prosjektet på movar.no/vannledning

Sist oppdatert 20. desember 2020, kl 23:14

Opprettet 21. desember 2020, kl 09:05« Tilbake