Det blir svært redusert fremkommelighet for båttrafikk på Mosseelva ved Øvre Vrangen Bro i uke 19 og 20. I lengre perioder vil det ikke være mulig å passere med båt, kajakk eller kano.

MOVAR bygger en ny bro ved Øvre Vrangen. Elveløpet stenges derfor tidvis av sikkerhetsmessige årsaker mens arbeidet pågår i denne perioden. Det vil bli vakthold når elveløpet er stengt. 

Uke 19

  • Elveløpet er stengt fra 0800 - 2000 på mandag, tirsdag og fredag.
  • Onsdag 12. mai*, Torsdag 13. mai (Kristi himmelfartsdag), lørdag, søndag og er det åpent for båttrafikk.

*Oppdatert/endret 11. mai 2021. 

Uke 20

  • Mandag 17. mai er det åpent for båttrafikk.
  • Tirsdag til fredag denne uken må du belage deg på ventetid før du kan passere. Disse dagene pågår det arbeid med å ferdigstille broen mellom 0800 og 1800.


Sjekk nettsidene før turen starter

Den nye broa erstatter den tidligere broa i området, og gjør at den nye hovedvannledningen blir integrert og kan krysse elva. Seilingshøyden vil bli like høy som tidligere. 

Oppdatert informasjon om stenging/åpning gis fortløpende gjennom uka på movar.no/vannledning. De som har planer om å kjøre på Mosseelva ved Øvre Vrangen i uke 19 og 20 oppfordres til å sjekke nettsidene før turen starter. 

 

Turveiene mellom Storebaug og Vålerveien er stengt frem til senhøsten

Selv om broen kommer på plass i uke 19 og 20, vil det gå lang tid før den åpner for publikum.

Arbeidene med å bygge den nye hovedvannledningen pågår for fullt mellom Storebaug og Vålerveien (Nore Bro). Store deler av området er derfor klassifisert som anleggsområde. Det betyr at turveiene gjennom anleggsområdet er stengt frem senhøsten 2021. 

 

Sist oppdatert 11. mai 2021, kl 14:48

Opprettet 3. mai 2021, kl 12:30« Tilbake